top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Atelier B Keramiek: 

Algemeen en definities 

Atelier B Keramiek – eenmanszaak met ondernemingsnummer 90701801. 

Emailadres: iris@atelierbkeramiek.nl 

Website: www.atelierbkeramiek.nl 

Klant: de wederpartij waarmee de overeenkomst wordt gesloten. 

1. Handgemaakt keramiek 

1.1 Al mijn keramieken producten zijn met de hand gemaakt. Hierdoor is elk item uniek, en zijn kleine imperfecties en onderlinge verschillen mogelijk. Dit is wat handwerk ook zo mooi maakt. Houd er rekening mee dat de kleuren van foto’s op je beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 

1.2 Indien je toch niet helemaal blij bent met je aankoop, dan mag je dit binnen 14 werkdagen retourneren. Voor het opsturen dien je dit aan te geven door een mail te sturen bovenstaand mailadres. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij retourneren dient het product in (dezelfde) veilige verpakking, onbeschadigd geretourneerd te worden. 

1.3 Het is niet mogelijk bestellingen op maat te retourneren.  

2. Workshops/cursus: 

2.1 Een boeking voor een workshop of cursus is pas definitief zodra de betaling bij Atelier B Keramiek is ontvangen. Tot die tijd behoudt Atelier B Keramiek het recht om deze workshop/cursusplek te verkopen aan elk ander. Indien je niet vooruitbetaald middels een boeking via de website, maar een factuur ontvangt, dan dient deze factuur binnen 14 kalenderdagen na dagtekening voldaan te worden. 

2.2 Tot 14 kalenderdagen na betaling kan er altijd kosteloos geannuleerd worden, tenzij de workshop of cursus plaatsvindt binnen deze 14 kalenderdagen. Dan vervalt dit recht en gelden de annuleringskosten van 100% van het cursus/workshopbedrag. 

2.3 Annuleringskosten: 

  • Tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de workshop/cursus: 25% van het workshop/cursusbedrag.  

  • Tussen 30 dagen en 14 dagen voor aanvang van de workshop/cursus: 50% van het workshop/cursusbedrag. 

  • Binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop/cursus: 100% van het workshop/cursusbedrag. 

2.4 Een gemist cursus- of workshopmoment kan niet worden ingehaald.  

2.5 Bij niet verschijnen, wordt geen geld teruggeboekt. 

2.6 Annulering dient enkel schriftelijk te gebeuren door een mailtje te sturen naar bovenstaand mailadres. 

2.7 Het workshop/cursusbedrag wordt binnen 14 dagen na annulering teruggestort, minus de geldende annuleringskosten. 

2.8 Bij verhindering is klant gerechtigd om zijn/haar aankoopbewijs door te verkopen aan een ander, mits dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop/cursus per mail wordt doorgegeven, en het aankoopbewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de originele aankoopprijs. 

2.9 Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Atelier B Keramiek verhinderd is om de overeenkomst uit te voeren, houdt Atelier B Keramiek het recht om de overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder andere sprake bij ziekte, omstandigheden met betrekking tot de benodigde materialen of extreme weersomstandigheden. 

2.10 Bij minder dan 2 deelnemers kan een workshop/cursus niet doorgaan en ontvangen reeds aangemelde deelnemers bericht en volledige restitutie.  

2.11 Atelier B Keramiek heeft te allen tijde het recht om een inschrijving te weigeren en/of te beëindigen, waarbij het eventueel betaalde bedrag zal worden gerestitueerd.  

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1 Bezoek en/of deelname aan een workshop of cursus bij Atelier B Keramiek is geheel op eigen risico van de klant.  

3.2 Atelier B Keramiek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst. 

3.3 Atelier B Keramiek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. 

3.4 Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen. Atelier B Keramiek is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen ontstaan in het atelier. 

3.5 Indien klant schade toebrengt aan apparatuur van Atelier B Keramiek, dan is klant verplicht de vervangingswaarde te betalen.  

3.6 Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van gegeven advies van Atelier B Keramiek. 

3.7 Atelier B Keramiek is niet aansprakelijk voor schade aan gemaakt werk tijdens een workshop of cursus.  

3.8 Bij Atelier B Keramiek werkt de klant met een natuurproduct, waardoor garantie op een product als resultaat van een workshop- of cursus niet mogelijk is.  

bottom of page